Persoonlijke doelen

Persoonlijke doelen: wat jij wilt leren en bereiken. Met een voorbeeld SMART uitgewerkt.

Een persoonlijke doel is wat jij wilt leren en bereiken.

Een persoonlijk doel stel je om je te ontwikkelen.
Vaak weet je wel wat je nog beter wilt kunnen maar je kunt ook een kernkwadrant maken om te kijken wat ontwikkelpunten/uitdagingen voor je zijn.

Voorbeeld:
Uit je kernkwadrant komt dat het een uitdaging voor je is om je meer te profileren.

voorbeeld kernkwadrant
kernkwadrant inlevingsvermogen

Je kunt hier het volgende persoonlijk doel van maken:
Ik wil mij meer profileren.
Dit doel is echter zo algemeen dat je hier moeilijk gericht aan kunt werken.
Het is daarom verstandig om er een SMART opgesteld werkdoel van te maken.

Een persoonlijk doel als SMART werkdoel formuleren

Stap 1: Waarom kies je dit doel
Je vindt het belangrijk om te werken aan het profileren want je wilt graag uiteindelijk (over 5 jaar) een leidinggevende functie in de kinderopvang (hoofddoel, lange termijn doel) en dan moet je wel beter laten zien wat je kan en waarvoor je staat. (subdoel)
Op dit moment ben je bezig met de opleiding voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang. Het past goed om tijdens deze opleiding en stage te gaan oefenen met je meer profileren.

Huidige situatie (nulmeting)
Je hebt er moete mee om voor je mening op te komen en bij discussies laat je andere het woord voeren. Je hebt snel het idee dat jouw mening er niet toe doet en dat je nog niet genoeg weet om je mening te geven.
Je wilt echter graag zeker zijn van je zelf en laten zien wat je kan. Je wilt je dus meer profileren en om hier gericht aan te gaan werk je dit in een werkdoel uit.

Stap 2: Geef specifiek aan wat je wilt bereiken
Ik kan duidelijk en beargumenteerd mijn mening naar voren brengen

Stap 3: Maak het doel meetbaar
Je geeft je mening dat is waar te nemen en dus meetbaar maar… je maakt het nog beter om aan te werken wanneer je aangeeft hoeveel keer je het wil hebben gedaan of wanneer je specifieke situaties noemt wanneer je je mening geeft.
Tijdens de lesdag communiceren met ouders en kinderen heb ik minstens in drie situaties mijn mening goed beargumenteerd gegeven.

Stap 4: Is het doel Acceptabel?
Het geven van mijn mening past in de opleiding en hierdoor profileer ik mij.
Het doel is dus acceptabel

Stap 5: Is het doel realiseerbaar?
Er moet in de door jou gestelde periode wel de mogelijkheid zijn om aan een discussie mee te doen, of de lesdag te volgen.
Zo niet dan moet je je doel aanpassen en een situatie aangeven waarin het wel mogelijk is om je mening naar voren te brengen.

Stap 6: Bepaal wanneer het doel bereikt moet zijn.
Kies een einddatum die te overzien is . Op die datum bekijk op of je voldoende hebt geoefend met het geven van je mening en het ook in volgende discussie zal gaan doen. Je kan ook besluiten om er een nieuw werkdoel van te maken omdat je vindt dat je toch nog erg onzeker bent met het geven van je mening.

Je kan met de letters van het woord SMART controleren of je doel werkbaar is geformuleerd.

Tijdens de lesdag communiceren met ouders en kinderen heb ik in minstens drie situaties mijn mening goed beargumenteerd gegeven.

Ja Specifiek bij discussies mening geven is  specifiek
Ja Meetbaar Het is waarneembaar en je noemt situaties waarin het waargenomen kan worden.
Ja Acceptabel Het geven van je mening past  in de opleiding  en bij deelnemen aan een lesdag
Ja Realiseerbaar Er is een lesdag waarin gevraagd wordt je mening naar voren te brengen. Je hebt voldoende tijd om je in het onderwerp te verdiepen zodat je ook echt een mening hebt over de onderwerpen die worden besproken tijdens de lesdag.
Ja Tijdgebonden Je benoemt een moment waarop je bekijkt of je het doel voldoende hebt bereikt.

Hoofddoel:
Ik heb over vijf jaar een leidinggevende functie in de kinderopvang
Subdoel:
Ik kan mij goed profileren (goed laten zien wat ik kan en waarvoor ik sta.
Werkdoel:
Tijdens de lesdag communiceren met ouders en kinderen heb ik in minstens drie situaties mijn mening goed beargumenteerd gegeven.

De formulering van doelen zijn persoon en situatie gebonden. Het persoonlijke doel uit het kernkwadrant zou door een andere student heel goed in andere werkdoelen uitgewerkt kunnen worden bijvoorbeeld:
Ik heb mij geprofileerd door uiterlijk op 1 december bij minimaal drie discussies mijn mening te hebben geven.
of
Ik heb mij geprofileerd door als afsluiting van de module ontwikkeling van kinderen mijn PowerPoint over de ontwikkelingsfase aan de klas te hebben gepresenteerd. En minimaal een 8 als cijfer voor deze presentatie te hebben behaald