Maatschappelijke Zorg

De casussen sluiten aan bij het MBO kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg.
Uitstromen:Begeleider gehandicaptenzorg, Begeleider specifieke doelgroepen, Persoonlijk begeleidergehandicaptenzorg, Agogisch medewerker GGZ, Thuisbegeleider, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

kortverblijfhuis
kortverblijfhuis
Begeleider gehandicaptenzorg Gulistan
Er komt een nieuwe cliënt logeren in het kortverblijfhuis maar de ouders stellen eisen die niet overeenkomen met wat in het plan van aanpak voor de cliënt staat.
beeld casus sini
Ondersteunen
Begeleider Sini
Kan een begeleider in de gehandicaptenzorg een cliënt die moeite heeft met eten gaan helpen zodat het sneller gaat. Er kan dan eerder aandacht aan andere cliënten worden gegeven.
douchebrancard
douchen cliënt in zorgcentrum
Zorghulp Tina
Hoe kan een zorghulp in een verpleeghuis handelen wanneer een cliënt overstuur raakt tijdens het wassen op een douchebrancard.
dementie
dementie
Begeleider ouderenzorg Soraya
Incontinentie bij een dementerende cliënt. De begeleidster kan niet steeds de cliënt naar het toilet begeleiden.
ouderenmishandeling
ouderenmishandeling
Medewerker dagbesteding Vivian
Een oudere vrouw met weinig sociale contacten wordt wellicht gedwongen om haar auto en sieraden aan haar dochter te geven.
krant vliegramp
krant vliegramp
Activiteitenbegeleider Riekje
In deze casus staat een vraag van een activiteitenbegeleider in een zorgcentrum voor ouderen met dementie centraal. Het gaat er in de casus om hoe de activiteitbegeleider kan ingrijpen bij een vrijwilliger die werkzaamheden niet op een voor de cliënten passende wijze uitvoert.
Beschermd zelfstandig wonen
Beschermd zelfstandig wonen
Begeleider Maatschappelijke opvang Rob
Mag een begeleider zonder toestemming de kamer van een cliënt binnen gaan? De cliënt  woont in een voorziening voor beschermd zelfstandig wonen en reageert niet op kloppen op de deur.
tillift
tillift
Begeleider Mehmet
Een begeleider in de gehandicaptenzorg ziet dat een collega de tillift niet gebruikt. Deze collega vindt het gebruik van de tillift te omslachtig.
kwaliteitszorg
kwaliteitszorg
Stagiaire maatschappelijke zorg Francis
Hoe te handelen wanneer een stagiaire maatschappelijke zorg tijdens haar stage de verantwoordelijkheid krijgt om zelfstandig de cliënten te begeleiden en andere medewerkers in te werken.
loverboy
loverboy
Casus begeleider jeugdzorg Merel
Een pedagogisch medewerker jeugdzorg die in een voorziening voor begeleid wonen werkt twijfelt over de motivatie van een jongere voor een werkervaringsplaats. Is het verstandig om contact op te nemen met de werkconsulent?