Sociaal Werk

De casussen sluiten aan bij het MBO kwalificatiedossier Sociaal Werk.
Uitstromen: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener en Sociaal-cultureel werker.

Samenvatting casus
woonconsulent maria
stapels brieven
Casus Maria
Een woonconsulent is op huisbezoek om een cliënt te helpen met de aanvraag voor de huurtoeslag.
Moet ze deze helpen met ordenen van de papieren om de correspondentie over de huurtoeslag te vinden of verwijst ze door naar hulp voor het ordenen van de papieren.
Met opdrachten
geldzorgen
inventariseren
Sociaal dienstverlener Milica
Een cliënt wil bij het inventariseren van de hulpvraag geen persoonlijke gegevens geven.
transitie
welzijn nieuwe stijl
Sociaal werker Daan
Welzijn nieuwe stijl. Een sociaal werker merkt dat er weer dezelfde projecten ontstaan.
Gluren bij de buren
Gluren bij de buren
Sociaal-cultureel werker Reginald
Reginald is sociaal-cultureel werker bij De Broedplaats en moet een plan van aanpak voor een uniek evenement maken. Bij de presentatie van het plan blijkt een dergelijk evenement echter al te bestaan.
bal van stenen
Bal
Casus Taco
Jongeren hebben georganiseerd dat ze voetbal kunnen kijken in het jongerenactiviteitencentrum. De jongerenwerker was van plan om het centrum eerder te sluiten in verband met het kijken naar de voetbalwedstrijd
bord een andere democratie
Participatie
Casus buurtwerkster Mascha
De buurtwerkster is coördinator van het project een andere democratie. Wat doet ze als ze weet dat een van de voorgedragen kandidaten racistische ideeën heeft.
afbeelding gokkast
gokken
Casus Budgetconsulent Achmed
Kan een sociaal maatschappelijk dienstverlener die als budgetconsulent werkt een cliënt die een gokverslaving heeft helpen met het aanvragen van schuldsanering?
seksuele voorlichting
seksuele voorlichting
Meidenwerkster Amina
Er is behoefte aan seksuele voorlichting bij de meiden van de meidengroep maar ouders hebben aangegeven dat ze niet willen dat zulke onderwerpen worden besproken.
Stagiaire sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Stagiaire
Stagiaire sociaal-maatschappelijk dienstverlener Floris
Een stagiaire sociaal-maatschappelijk dienstverlener krijgt tijdens zijn stage de verantwoordelijkheid om op huisbezoek te gaan, advies uit te brengen en andere medewerkers in te werken.
Binge-watching
Binge-watching
Sociaal maatschappelijk dienstverlener Fabio
Een sociaal-maatschappelijk dienstverlener vraagt zich af of hij wil meewerken aan een voorlichting over de gevaren van “Binge-watching” terwijl hij dit zelf geen probleem vindt.
loverboy
loverboy
Casus begeleider jeugdzorg Merel
Een pedagogisch medewerker jeugdzorg die in een voorziening voor begeleid wonen werkt twijfelt over de motivatie van een jongere voor een werkervaringsplaats. Is het verstandig om contact op te nemen met de werkconsulent?