Casussen

Een casus is een beschrijving van een situatie/kwestie of voorval

In de casussen op deze website staat de beroepskracht of de stagiaire voor een keuze hoe te handelen. Er is sprake van een dilemma of er kan over de beste aanpak worden gediscussieerd.

Om een goede afweging te kunnen maken is kennis over het onderwerp van de casus nodig. Bij het maken van een keuze spelen ook beroepshouding en de eigen normen en waarden mee.  Dit maakt de casussen heel geschikt voor gebruik in het onderwijs.

Bij ieder casus worden een aantal mogelijke lesonderwerpen genoemd en er wordt aangegeven bij welk werkproces vanuit het kwalificatiedossier van de SBB deze casus kan aansluiten.

Er worden bij de casussen op deze website verschillende keuzes getoond voor het handelen van de beroepskracht of stagiaire. Het maken van een keuze door de student is een goede start voor een les/project of voor het voeren van een discussie over het onderwerp van de casus.

Neem contact op voor meer informatie over de inzet van casussen in het onderwijs.

Het werken met casussen zorgt voor een extra verbinding tussen theorie en de beroepspraktijk.