Disclaimer casussen

De casussen op de website van Casus op Maat zijn situaties die een beroepskracht in de betreffende werksoort kan tegenkomen. De casus is op maat gemaakt voor onderwijsdoelen, de naam van de beroepskracht, de instelling en vaak ook de omstandigheden zijn aangepast.
Het is toegestaan om de casussen “online” in lessen te gebruiken. Het is echter niet toegestaan om deze te kopiëren, te verspreiden of in eigen publicaties op te nemen.

Neem contact op wanneer u de casussen in eigen lesprogramma’s wilt gebruiken.