Pedagogisch Werk

De casussen sluiten aan bij het MBO kwalificatiedossier Pedagogisch Werk.
Uitstromen: Pedagogisch medewerker kinderopvang, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang, Onderwijsassistent

Samenvatting casus
Zwarte pieten discussie
Discussie Zwarte Piet
Leidster kinderopvang Diane
Discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas. Een ouder vindt dat de Zwarte Piet Pop niet meer gebruikt mag worden.
Met opdrachten
gevelbord kinderdagverblijf
vooroordelen
Casus Aniela
Moet een kinderleidster rekening houden met het vooroordeel van ouders bij het plaatsen van een kind in een groep?
karel appel
doorvragen
Onderwijsassistent Samantha
Moet de leidster extra doorvragen wanneer een kind vertelt over een valpartij van de trap als een collega het vermoeden van kindermishandeling heeft geuit?
casus pedagogisch medewerker Ivan
hangplek
Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang Ivan
Wel of geen activiteitenprogramma vaststellen wanneer de BSO kinderen lekker niets willen doen maar de ouders juist willen dat er veel activiteiten plaatsvinden.
kinderen op kinderfietsjes
buitenspelen
Pedagogisch medewerker kinderopvang Regina
Moet de leidster in de kinderopvang het kind met een progressieve ernstige ziekte het spel met de andere kinderen ontnemen zodat er geen gevaarlijke situatie ontstaat.
breuken
sommen
Casus onderwijsassistent Jadzia
Een onderwijsassistent weet niet goed hoe een rekensom moet worden gemaakt. Hoe kan ze reageren naar een kind dat haar om hulp vraagt bij de som?
voorlezen
kikker en zijn vriendjes
Casus Leidster kinderopvang Lian
Moet de leidster in de kinderopvang op de wens van een kind ingaan terwijl alle andere kinderen een ander verhaaltje willen horen.
naughty chair
naughty chair
Leidster kinderopvang Karolien
Is de naughty chair wel zo’n goede methode om kinderen gewenst gedrag te leren?
speelrek
helpen?
Casus stagiair kinderopvang Rogier
Hoe kan een pedagogisch medewerker in de kinderopvang handelen wanneer een kind niet geholpen wil worden en daardoor de andere kinderen te lang moeten wachten.
diabetes
diabetes
Pedagogisch medewerker kinderopvang Yolanda
Een kind met diabetes in het kinderdagverblijf. Moet een leidster die zich onzeker voelt over het moeten bepalen van de bloedsuikerwaarde dit aangeven bij haar leidinggevende.
vrouw met kind
samenwerken
Casus Badria
Kiezen voor het belang van de kinderen of voor het belang van de samenwerking met je collega’s. Ook opruimen hoort tot de taken van een pedagogisch medewerker
casus rozemarijn
strijdlied van de tijgermoeder
Casus leidster kinderopvang Rozemarijn
Hoe kan een leidster in de kinderopvang reageren wanneer in haar opvatting ouders een kind overvragen en geen oog hebben voor de sociale ontwikkeling van het kind. De ouders hangen de ideeën van de “tijgermoeder”Amy Chua aan.
overdrachtschrift
Overdrachtschrift
Casus leidster kinderopvang Lakeesha
Een leidster kinderopvang heeft moeite met foutloos Nederlands schrijven, ze maakt veel taalfouten. Moet zij hulp vragen aan haar leidinggevende wanneer ze niet zeker weet of ze iets goed heeft geschreven.
kinderopvang
oppassen
Leidster kinderopvang Hanifa
Een leidster in de kinderopvang heeft gemerkt dat een hekje van een bed niet goed sluit. Ze vergeet dit te melden aan haar collega’s. Een collega maakt hierdoor een fout.
moeilijke vergadering
moeilijke vergadering
Leidster kinderopvang Mariska
Een leidster kinderopvang is voorzitter van de activiteitencommissie. Moet ze ingrijpen wanneer er wordt afgeweken van de agenda?
flexibiliteit
Flexibiliteit
Assistent leidinggevende Rachida
Kan de assistent leidinggevende in de kinderopvang kiezen welke medewerkster uit de flexpool zij inzet voor de vervanging tijdens het zwangerschapsverlof?
klachten
klachten
Pedagogisch medewerker kinderopvang Petra
Er zijn klachten over het kinderdagverblijf omdat de kinderen veel herrie maken tijdens het buitenspelen.
evalueren
evalueren
Leidster kinderopvang Carola
Blijft de leidster met de dreumesgroep spelen in de grote zaal ondanks de kritiek die zij hierop krijgt van haar collega’s tijden de evaluatie van de dagindeling.