Casus op Maat

Onderwijs moet inspireren, stimuleren en uitdagen om meer te willen leren.

De Casus als verbinding tussen onderwijs en praktijk

Studenten in het MBO hebben vaak nog geen ervaring in de beroepspraktijk. Vooral in het begin van de opleiding hebben ze nog geen idee met welke vragen ze in de praktijk te maken kunnen krijgen.

Door gebruik te maken van een casus kunnen studenten kennis maken met het beroep. In een casus met een kritische beroepssituatie of dilemma moet een afweging worden gemaakt welke aanpak het beste is. De eigen normen en waarden maar ook de beroepscode en protocollen van het beroep zijn van belang bij het kiezen van de aanpak.

Een passende casus

Het vinden van de juiste casus om een bepaald leerdoel te bereiken is niet altijd eenvoudig. Voor het MBO is een korte en directe beschrijving geschikt om een student aan te spreken. In het HBO past juist een complexe beschrijving terwijl voor deskundigheidsbevordering in de beroepspraktijk het vooral van belang is dat de situatie goed aansluit op de praktijk van die werksituatie.

Casus op Maat biedt ondersteuning bij het opstellen en werken met casussen in het onderwijs.

contact