De casus als methode

Uitleg waarom ik kies voor het gebruiken van casussen om het onderwijs aan MBO studenten aantrekkelijk te maken.

Het is niet zomaar dat ik de naam Casus op Maat heb gekozen toen ik zeven jaar geleden als zelfstandige ben gaan werken. Ik zal uiteenzetten waarom ik kies voor het gebruiken van de casus als methode in het onderwijs aan MBO studenten.

Ik heb mijn “roots” als sociaal-cultureel werker en de jaren als jongerenwerker vanuit buurthuis de Cockpit in Rotterdam vormen de basis voor mijn manier van “lesgeven”. Samen met vroegtijdig schoolverlaters vanuit niets een leerwerkproject opbouwen met een kinderboerderij, kapsalon en autowerkplaats om te zorgen dat ze toch iets van onderwijs krijgen, dat heeft niet alleen de jongeren gevormd maar ook mij als beroepskracht. Zorgen voor aansprekend onderwijs is onder meer wat ik uit die tijd heb meegenomen.

Sjofel
Leer-werkproject Sjofel

Tijdens mijn vervolgopleiding aan de VO -Hoger Sociaal Agogisch Pedagogisch Onderwijs maakte ik kennis met de theorie van het communicatieve handelen van Habermas. Het belang van argumenteren en morele discussie is mij daarna altijd blijven interesseren.

In mijn baan als docent en onderwijskundig medewerker bij ROC Mondriaan heb ik meegewerkt aan een initiatief om met MBO- leerlingen aan morele oordeelsvorming te werken. Dit sloot mooi aan bij mijn ideeën over dialoog en het argumenteren waarom je kiest voor een bepaalde aanpak.

De laatste periode bij het ROC hield ik mij veel bezig met het opzetten van lesprogramma’s volgens het leerlijnenmodel. Vooral de integrale leerlijn (projecten) past goed bij mijn ideeën over onderwijs aan MBO studenten.

In de methode van Casus op Maat worden studenten met een aansprekende casus uitgedaagd om een mening te vormen. Ze zullen hiervoor vaak op zoek moeten naar aanvullende informatie. Via Internet is gemakkelijk aan informatie te komen. Belangrijk is om studenten goed op zoek te laten gaan naar informatie en hun vervolgens te leren beargumenteren waarom ze tot een bepaalde conclusie zijn gekomen.

In het werken met casussen volgens de methode van Casus op Maat wordt gebruik gemaakt van de stappen voor morele oordeelsvorming om tot een juiste keuze te komen.

Wil je de casussen ook op deze manier gebruiken in het onderwijs neem dan contact op met Casus op Maat.

Het leren beargumenteren waarom je op een bepaalde manier handelt, is de kern van de methode van Casus op Maat.