Opdrachten Casus Diane

Gebruik deze link voor de Opdrachten voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Opdrachten niveau 3:

  1. Beargumenteer welke aanpak  jij zou kiezen. Je kunt hiervoor de 1o stappen voor het maken van een juiste keuze gebruiken.
  2. Discussieer in de groep over de stelling: “Zwarte Piet is nu eenmaal zwart dat is gewoon traditie en aan tradities moet je niet komen”. Kijk voor of na jullie discussie een van de video’s over de discussie.(zie video’s)
  3. Bedenk een leuke sinterklaas activiteit voor de peuters in een kinderdagverblijf. Je houdt hierbij goed rekening met de ontwikkelingsfase (magisch denken) van de peuters.
  4. Maak een Piet nieuwe stijl voor in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
  5. Schrijf een  uitleg voor de ouders over het standpunt van het kinderdagverblijf (jouw gekozen aanpak) over de viering van Sinterklaas.
  6. Bekijk het werkproces 2.4: Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan: Kwalificatiedossier Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Onderstreep  in de tekst met welke onderdelen uit dit werkproces je als pedagogisch medewerker te maken hebt gekregen bij het uitvoeren van de opdrachten bij deze casus.

Artikelen om bij de casus te gebruiken:

Video’s te gebruiken bij de discussie over Zwarte Piet.