Opdrachten casus Diane-2

Opdrachten gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang:

  1. Beargumenteer welke aanpak  jij zou kiezen. Je kunt hiervoor het hulpmiddel de  10 stappen voor een keuze  maken gebruiken.
  2. Discussieer in de groep over de stelling: “Zwarte Piet is nu eenmaal zwart dat is gewoon traditie en aan tradities moet je niet komen”. Kijk voor of na jullie discussie een van de video’s over de discussie.(zie video’s)
  3. Maak een  paragraaf voor in het pedagogisch beleidsplan van een kinderopvanginstelling over de viering van Sinterklaas.
  4. Ontwerp een  Pieten Pop nieuwe stijl voor in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
  5. Schrijf een  uitleg voor de ouders over het standpunt van het kinderdagverblijf (jouw gekozen aanpak) over de viering van Sinterklaas. Verwerk hierin informatie over de ontwikkelingsfase peuter en het “magisch denken” van de peuter.
  6. Maak een samenvatting over de geschiedenis van de Sinterklaasviering in Nederland. Verwerk hierin de ontwikkelingen rond de “Roetpiet”. Gebruik hiervoor verschillende artikelen over dit onderwerp. (zie artikelen)

Artikelen om bij de casus te gebruiken:

Video’s te gebruiken bij de discussie over Zwarte Piet.