Kernkwadranten

In 1992 is het kernkwadrantenmodel bedacht door Daniel D. Ofman

Kernkwaliteit
De basis van het kernkwadrant is je kernkwaliteit, een sterke positieve persoonlijke eigenschap. Met het kernkwadrant kun je een verband leggen tussen je kernkwaliteit en de valkuil, uitdaging en allergie die hierbij passen.

Het kernkwadrant bestaan uit vier Kwadranten waarin sterke/positieve en zwakke/negatieve eigenschappen zijn ondergebracht.
De kwadranten met de kernkwaliteit en met de uitdaging bevatten positieve eigenschappen.
De kwadranten met de valkuil en allergie bevatten negatieve eigenschappen.

Valkuil
Wanneer je te ver gaat/doorschiet in je sterke kernkwaliteit dan wordt dit meestal niet prettig gevonden. Toch heb je snel de neiging om in je kwaliteit door te schieten dit is je valkuil. Je goede kwaliteit is dan een slechte kwaliteit geworden.
Aan een zwakke eigenschap kun je werken. Wanneer je de positief tegenovergestelde eigenschap neemt van je valkuil dan zit hierin een uitdaging. De uitdaging kun je zien als een ontwikkelpunt en kun je gebruiken om een persoonlijk doel van te maken.

Uitdaging
Met het kernkwadrant kun je vanuit je uitdaging (een positieve/sterke eigenschap) je allergie ontdekken. Wanneer je de doorgeschoten vorm van je uitdaging neemt dan kom je bij een zwakke eigenschap die je tegenstaat. Wanneer je iemand tegenkomt die deze eigenschap laat zien dat zal je het vaak lastig vinden om met die persoon om te gaan: het is je allergie.

Allergie
Vanuit je allergie kun je kijken of het kwadrant klopt want als je hiervan het positief tegenovergestelde neemt kom je weer uit bij je kernkwaliteit.
Je kunt dit ook doen voor je uitdaging neem je hier het negatief tegenovergestelde van dan kom je bij je valkuil.

Een kernkwadrant is vanuit ieder kwadrant op te bouwen. Je kunt dan soms kwaliteiten bij jezelf ontdekken waarvan je het bestaan niet besefte.
Het is soms makkelijke om aan te geven wat je irriteer in een ander of wat je zelf nog moet ontwikkelen dan om je kernkwaliteit te benoemen.

Persoonlijke doelen
Je kunt het kernkwadrant gebruiken om je ontwikkelpunten te ontdekken want bij iedere kernkwaliteit is ook een uitdaging te benoemen. Meestal kan je wanneer je een bepaalde kwaliteit hebt juist van de bijbehorende uitdaging meer gebruiken. Van deze ontwikkelpunten kun je persoonlijke doelen maken.

Op internet zijn lijsten met uitgewerkte kernkwadranten te vinden. Je kunt deze goed gebruiken als inspiratiebron maar wanneer je zelf de formuleringen opstelt dan sluit het kwadrant beter persoonlijk aan. Doordat je er dan ook goed over moet nadenken zal het inzicht in je kwaliteiten en uitdagingen ook meer voor je betekenen. De lijsten met kernkwadranten op internet zijn voorbeelden er zijn meer en andere kwadranten mogelijk dan worden aangegeven.

In het model van Daniel D. Hofman worden de kernkwadranten nog verder uitgewerkt en kunnen dan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de samenwerking binnen organisaties te verbeteren.

Voorbeelden van kernkwadranten:
matrix-kernkwadrant-behulpzaam

matrix-kernkwadrant-inlevingsvermogen