Formules formuleren doelen

De “SMART-formule” is de meest gangbare manier voor het formuleren van doelen maar er zijn ook andere hulpformules voor het formuleren van doelen

De “SMART-formule” is de meest gangbare manier voor het formuleren van doelen en wordt veel gebruikt in het onderwijs en het welzijnswerk.

Afhankelijk van het soort doel kan je ook een andere formule gebruiken voor het formuleren van het doel.

Onderstaand een overzicht van andere hulpformules voor het formuleren van doelen. Het gaat bij het formuleren van je doel om wat je wilt bereiken en om dit zo op te stellen dat je er goed aan kunt werken.

SMART
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Meer informatie: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart

RUMBA
Relevant; is de doelstelling relevant?
Understandable; is de doelstelling begrijpelijk?
Measurable; is vast te stellen of de doelstelling behaald wordt, liefst door een meting?
Behavioral; is de doelstelling beschreven in termen van gedrag?
Attainable; is de doelstelling haalbaar?

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/RUMBA

AMORE
Ambitieus
Motiverend
Onderscheidend
Relevant
Echt

Meer informatie: http://123management.nl/0/070_methode/a720_methode_06_doelen.html

MAGIE
Meetbaar
Acceptabel
Gecommuniceerd
Inspirerend
Engagerend

Meer informatie: http://www.dingerdiscustomercare.com/stel-je-doelen-vast-volgens-de-magie-formulering/

PRISMA
Positief
Relevant
Invloed
Specifiek
Meetbaar
Actiegericht

Meer informatie: https://strategischlui.nl/prisma-doelen-slimmer-dan-smart/