Opdrachten casus Maria

 1. Vul op de website bij casus Maria in welke keuze jij zou maken. Verschilt jouw keuze met de ingevulde keuzes op de website? Maak een korte notitie (100-200 woorden) waarin je verklaart hoe het komt dat jou keuze overeen komt of juist niet? Vergeet niet ook je keuze en de resultaten op de website in je notitie te verwerken. (individueel)
 2.  Maak een Word Cloud over het werk van een woonconsulent. (individueel)
 3. Maak de opzet voor een elevator pitch waarin je het werk van een woonconsulent aanprijst. Je mag hierbij gebruik maken van je Word Cloud.(individueel)
 4.  Ga met een medeleerling (tweetal) bij elkaar zitten. Presenteer aan elkaar de elevator pitch over het werk van een woonconsulent. Nadat jullie beiden aan elkaar de uitleg hebben gegeven kiezen jullie drie belangrijke beroepshoudingen voor een woonconsulent. Schrijf deze op voor de volgende opdracht. (tweetal)
 5.  Maak met de hele groep een grote wanddecoratie met al jullie uitgeprinte Word Clouds.Laat de beroepshouding van de woonconsulent goed naar voren komen.
 6. Maak een uitleg over de huurtoeslag van maximaal 1 A4 voor meneer de Haas. Hierin moeten duidelijk de voorwaarden en actuele bedragen voor het verkrijgen van huurtoeslag zijn opgenomen. Gebruik de informatie van de website van de overheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurtoeslag
 7. Vorm een drietal. Speel de casus als rollenspel na. De derde persoon observeert welke beroepshoudingsaspecten tijdens het rollenspel naar voren komen en schrijft deze op. Jullie spelen het rollenspel drie keer waarbij er steeds van rol wordt gewisseld.
 8.  Vorm een drietal.
  Bespreek met elkaar voor welke problemen meneer de Haas ondersteuning zou kunnen gebruiken en kies er drie uit.
  Neem alle drie een van die problemen. Kies met elkaar een plaats/stad uit die jullie gebruiken voor deze opdracht.
  Maak ieder individueel een lijst met instanties uit de door jullie gekozen plaats die kunnen worden ingeschakeld bij dat probleem.
  Voeg jullie drie lijsten samen en maak hier een sociale kaart van die door Maria gebruik zou kunnen worden.
 9.  Beargumenteer welke aanpak jij zou kiezen bij de casus Maria. Je kunt hiervoor de 10 stappen voor het maken van een juiste keuze gebruiken (individueel)

Websites te gebruiken bij de opdrachten voor de casus Maria.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurtoeslag
http://www.abcya.com/word_clouds.htm
http://www.wordle.net/