Leidster kinderopvang Diane

Casus op Maat speelt ook voor Sint en schenkt opdrachten bij de casus.

Discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas. Een ouder vindt dat de Zwarte Piet Pop niet meer gebruikt mag worden.

Bij Kinderdagverblijf Sneeuwwitje is Sinterklaas een belangrijke feest met de kinderen. Het is voor de kinderen een hele spannende maar ook hele leuke tijd. Leidster Diane geniet erg van de spanning bij de kinderen en hun enthousiasme vooral als ‘s nachts  Piet langs is geweest en wat in de schoentjes heeft achtergelaten. Ze vindt het ook heerlijk om leuke activiteiten te bedenken rond Sinterklaas.

Zwarte pieten discussie
Discussie Zwarte Piet

Diane werkt al ruim 25 jaar als leidster in de kinderopvang en ze denk nog wel eens terug aan hoe in haar begintijd Sinterklaas werd gevierd met de kinderen. De Sinterklaas periode vond ze toen geen leuke tijd want veel kinderen waren erg bang van Sinterklaas en vooral voor Zwarte Piet. Vooral de peuters hadden veel last van de spanning en waren bijna niet rustig te krijgen.

Een aantal jaar geleden zijn er hele discussies met de oudercommissie geweest over de viering van Sinterklaas. De leidsters van het kinderdagverblijf vonden het feest niet zo geschikt om met de kinderen te vieren maar de meeste ouders vonden dat onzin. In de visie van het kinderdagverblijf sloot het feest niet goed aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.  De hele kleine kinderen snappen er nog niets van. Voor de oudere peuters bestaan Sinterklaas en Zwarte piet echt en kunnen ze door verhalen over de roe en in de zak meegenomen worden naar Spanje erg bang worden. De ouders vonden dat Sinterklaas vieren er toch bij hoort, het is een echte Nederlands traditie. De discussies in die tijd hebben tot een compromis geleid. In het pedagogische beleid van Sneeuwwitje is  opgenomen dat het feest wel wordt gevierd maar dat er rekening wordt gehouden met het “magische denken” van vooral de peuters. Er worden daarom geen verhaaltjes verteld en liedjes gezongen over in de zak mee naar Spanje en wie stout is krijgt de roe. Sinds daarmee rekening wordt gehouden is het feest ook een echt leuk feest voor de peuters vindt Diane.

Diane is ook nu weer bezig met activiteiten rond de Sinterklaas viering met de peuters. Ze heeft een leuke boot met de kinderen gemaakt en de kinderen hebben daarna gespeeld met de Sinterklaas en Zwarte Piet pop. Het was heel leuk en Diane heeft een paar foto’s gemaakt en deze op het prikbord opgehangen zodat de ouders kunnen zien waarmee de kinderen bezig zijn geweest.

Bij het ophalen van de kinderen komt de moeder van een van de kinderen naar Diane toe. De moeder zegt dat ze zich gekwetst voelt door het gebruiken van de Zwarte Piet Pop. Ze had van het kinderdagverblijf waar best veel “donkere” kinderen komen verwacht dat er geen gebruik zou worden gemaakt van de traditionele Zwarte Piet. De moeder eist dat de Zwarte Piet Pop niet meer gebruikt wordt.

Wat zou jij doen in deze situatie?
196 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K1-W2: Bereidt de uitvoering van activiteiten voor

Werkproces
B1-K1-W2: Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
Omschrijving
De pedagogisch werker bereidt de uitvoering van activiteiten voor. Zij bedenkt wat voor soort activiteit ze wil uitvoeren, bijvoorbeeld een kunstzinnige, muzische, creatieve of op de natuur gerichte activiteit dan wel mogelijkheden bieden voor spontaan spel, passend bij de behoeften en ontwikkeling van het kind en/of de groep en/of de situatie. Ze bedenkt welke materialen ze daarbij wil gebruiken en verzamelt deze. Indien nodig bewerkt ze materialen voor zodat ze klaar zijn voor gebruik door de kinderen. Ze maakt een planning voor de uitvoering van de activiteit.
Resultaat
De activiteiten zijn voorbereid.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • regelt ruim van tevoren activiteiten;
  • kiest passende materialen;
  • schat de benodigde tijd juist in;
  • houdt effectief rekening met randvoorwaarden en onvoorziene omstandigheden.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren