Casus Budgetconsulent Achmed

Kan een sociaal maatschappelijk dienstverlener die als budgetconsulent werkt een cliënt met een gokverslaving helpen met het aanvragen van schuldsanering?

Budgetconsulent Achmed heeft vandaag spreekuur in wijkcentrum Ideaal. Hij heeft een afspraak met Gerard van 27. Gerard ziet het niet meer zitten. Hij heeft een laag inkomen en nadat zijn vaste lasten zijn betaald houdt hij nog net 200 euro over voor eten, kleding en uitgaan. Gerard heeft een schuld van ruim 9.000 euro en hij heeft geen idee hoe hij die schuld kan aflossen.

Gerard is niet zomaar aan die schuld gekomen Hij heeft een gokverslaving en geeft daardoor veel meer uit dan verantwoord is. Behalve dat Gerard zijn schuld moet aflossen moet hij ook geholpen worden om van zijn gokverslaving af te komen. Achmed heeft hem vorige keer doorverwezen naar een instelling voor verslavingsproblemen.

afbeelding gokkast
gokken

Vandaag heeft Achmed opnieuw een afspraak met Gerard om te kijken of hij in aanmerking komt voor schuldsanering.
Achmed informeert eerst bij Gerard hoe zijn afspraak is verlopen met de verslavingszorg. Vorige keer heeft Achmed met Gerard uitgebreid over zijn gokverslaving gesproken en over het belang om hier hulp bij te zoeken. Ze hebben toen een afspraak voor Gerard gemaakt met een instelling voor verslavingszorg. Gerard zou met Achmed weer een nieuwe afspraak maken om te praten over zijn schulden wanneer het traject bij de verslavingszorg zou zijn gestart.

Gerard vertelt als antwoord op de vraag van Achmed over de afspraak bij de verslavingszorg dat hij deze afspraak heeft afgezegd. Hij heeft nu al drie maanden niet meer gegokt en hij kan echt zelf wel zorgen dat hij zijn geld niet meer aan gokken uitgeeft. Gerard vertelt verder dat hij sinds kort een vriendin heeft en dat hij het nu eindelijk weer een beetje ziet zitten. Zijn vriendin weet niet dat zijn schulden zijn ontstaan door het gokken. Gerard zegt dat hij niet wil dat zijn vriendin dit te weten komt.

Achmed vraagt zich af wat verstandig is om nu te doen

Wat zou jij doen in deze situatie?
116 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Sociaal werk

B1-K1-W4: Behartigt belangen

Werkproces
B1-K1-W4: Behartigt belangen
Omschrijving
De sociaal werker ondersteunt de cliënt/doelgroep bij belangenbehartiging. Hij informeert de betrokkene(n) over de stappen die gezet kunnen worden bij het opkomen voor de eigen belangen en stimuleert de cliënt/doelgroep om deze stappen zelf te zetten. Hij doet handreikingen en/of geeft instructies. Hij ondersteunt de cliënt/doelgroep bij het maken van afwegingen en helpt betrokkene(n) de gevolgen van keuzes te overzien. Hij neemt, in overleg met collega's, activiteiten geheel of gedeeltelijk over wanneer de cliënt of de groep daartoe niet zelf in staat is. Hij volgt op de achtergrond of gewenste resultaten behaald worden.
Resultaat
De sociaal werker heeft de cliënt/doelgroep effectieve ondersteuning geboden bij het behartigen van zijn/hun belangen.
Gedrag
De sociaal werker:
 • toont empathie voor de moeilijkheden van de cliënt/doelgroep;
 • treedt doortastend op;
 • is vasthoudend in het bereiken van zijn doelen;
 • onderzoekt verschillende mogelijkheden/oplossingsstrategieën ten behoeve van de cliënt/doelgroep.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken
Kwalificatiedossier Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

P1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij juridische en financiële vragen

Werkproces
P1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij juridische en financiële vragen
Omschrijving
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener behandelt vragen van de cliënt over gebruik van en toegang tot sociale wet- en regelgeving, die een eenvoudig juridisch karakter kennen. Hij informeert en adviseert de cliënt over zijn juridische rechten en plichten en vertaalt juridische procedures en regelingen naar de cliënt. Hij stelt juridische documenten zoals bezwaarschriften en beroepsgeschriften op en verwijst waar nodig door naar juridische deskundigen. In opdracht van een hulpverlener of instantie met meer bevoegdheden ondersteunt de sociaal-maatschappelijk dienstverlener de cliënt bij financiële problemen en budgetbeheersing. Hij adviseert de cliënt over het uitgavenpatroon en reikt middelen aan ter ondersteuning. Hij maakt inkomsten en uitgaven inzichtelijk en helpt de cliënt zich bewust te worden van zijn uitgavengedrag. Hij herkent risicofactoren en signalen van armoede en overige sociale problematiek zoals verslaving, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Hij stimuleert de cliënt tot gedragsverandering en faciliteert daarbij.
Resultaat
De cliënt is effectief ondersteund en is indien van toepassing ook gestimuleerd tot en ondersteund bij gedragsverandering.
Gedrag
De sociaal-maatschappelijk dienstverlener:
 • past de juiste technieken toe om de cliënt te stimuleren om gegevens te verschaffen;
 • geeft de cliënt duidelijke, eerlijke en constructieve feedback;
 • motiveert de cliënt om zijn best te doen, doelen te bereiken en gedrag te veranderen;
 • brengt structuur aan in de veelheid aan gegevens;
 • toont juridisch en rekenkundig inzicht door procedures en regelingen in specifieke situaties toe te passen;
 • rekent vlot en accuraat;
 • stelt een passend advies op met passende handreikingen;
 • geeft voor
 • en nadelen van de te volgen aanpak of richting duidelijk aan;
 • vermijdt onnodig gebruik van juridisch vakjargon in de communicatie met cliënten;
 • zorgt voor nauwkeurige en volledige juridische documenten.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren