Pedagogisch medewerker kinderopvang Petra

Er zijn klachten over het kinderdagverblijf omdat de kinderen veel herrie maken tijdens het buitenspelen.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Petra zorgt voor de overdracht van de gegevens van de kinderen die het kinderdagverblijf verlaten en naar de basisschool gaan.

Omdat veel kinderen naar de basisschool gaan die naast het dagverblijf zit heeft Petra regelmatig overleg met de leerkrachten van de school.
Vanmiddag heeft Petra weer overleg over de kennismakingsochtend voor de oudste peuters.
Het afstemmen gaat goed en al snel zijn er werkbare afspraken gemaakt.

klachten
klachten over herrie van de kinderen

Na afloop van het overleg praat Petra nog even met twee leerkrachten van de basisschool.
Een van de leerkrachten vertelt dat zij veel last heeft van de kinderen van het dagverblijf wanneer die buitenspelen. Haar klaslokaal grenst aan het speelplaatsje en ze vertelt dat de kinderen uit haar klas snel afgeleid zijn door de kinderen. Ze vind dat een aantal kinderen van het dagverblijf ook altijd wel erg veel herrie maken.
Petra is wel een beetje verbaasd. Ze heeft zich eigenlijk nooit gerealiseerd dat er klaslokalen van de school grenzen aan de speelplaats.
De leerkracht vertelt ook dat er een actiegroep van ouders is gevormd die een bezwaar aan het opstellen zijn tegen het dagverblijf. Volgens de leerkrachten hebben de ouders van de huizen rond het dagverblijf ook erg veel overlast.

Petra vraagt zich af wat er nu verstandig is om te ondernemen.

Wat zou jij doen in deze situatie?
50 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K2-W2: Bouwt en onderhoudt een netwerk

Werkproces
P2-K2-W2: Bouwt en onderhoudt een netwerk
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker bouwt en onderhoudt een actief netwerk van contacten met collega's en deskundigen van andere organisaties en disciplines. Ze neemt in het kader van dit netwerk deel aan relevante overlegvormen en collegiale consultatie met betrekking tot de ondersteuning en begeleiding van de kinderen. Zij draagt gegevens over aan collega's in organisaties die bij het kind betrokken zijn. Ze gebruikt haar netwerk om (werk gerelateerde) doelen te bereiken.
Resultaat
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft een actueel netwerk aan contacten opgebouwd die de organisatie en de dienstverlening ten goede komen. Ze heeft acties ondernomen om haar netwerk te onderhouden en om werkgerelateerde doelen te (gaan) bereiken.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
  • investeert actief in het opbouwen van een netwerk door het leggen van contacten met relevante personen;
  • onderscheidt hoofdzaken van bijzaken en komt daardoor snel tot de kern;
  • houdt regelmatig en tijdig overleg met betrokkenen;
  • bouwt een goede werkrelatie op met collega's en personen uit haar netwerk.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Relaties bouwen en netwerken, Samenwerken en overleggen