Leidster kinderopvang Mariska

Een leidster kinderopvang is voorzitter van de vergadering van de activiteitencommissie. Moet ze ingrijpen wanneer er wordt afgeweken van de agenda?

De maandelijkse vergadering van de activiteitencommissie van kinderdagverblijf Sneeuwwitje is altijd een beetje rommelig. Leidster Mariska is voorzitter van de commissie en het is haar taak om de vergadering te leiden. Het is altijd wel gezellig maar de 1,5 uur tijd die beschikbaar is voor de vergadering loopt nog al eens uit. Afgelopen maand duurde het afstemmen van de verschillende activiteiten zelfs ruim 2,5 uur.

moeilijke vergadering
moeilijke vergadering

Vorige vergadering zijn ook niet alle activiteiten goed afgestemd en bleek er dat er twee groepen gelijktijdig klaarstonden, om met de bolderkarren naar buiten te gaan, om de kinderboerderij te bezoeken. Mariska heeft zich voorgenomen om deze keer de vergadering eens goed strak te leiden.

De vergadering loopt voorspoedig en mooi binnen de tijd zijn ze aan het laatste agendapunt toe. Collega Tineke komt echter ineens met de kwestie van de bolderkarren en de ene leidster spreekt de andere beschuldigend aan over de slechte afspraken. Van het ene verwijt wordt direct overgegaan op het volgende verwijt, over de verkeerde bestelling van materialen. Mariska ziet de hele vergadering uit de hand lopen. Maar het is wel heel goed dat nu eindelijk de irritaties naar elkaar eens worden uitgesproken.

Wat zou jij doen in deze situatie?
49 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K2-W1: Voert coördinerende taken uit

Werkproces
P2-K2-W1: Voert coördinerende taken uit
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker voert coördinerende taken uit. Zij maakt een planning en verdeelt de werkzaamheden. Zij draagt zorg voor randvoorwaarden en bepaalt de prioriteiten binnen de werkzaamheden. Zij coördineert de werkzaamheden van de verschillende collega’s en/of vrijwilligers en zorgt voor procesbewaking. Ze onderhoudt contact met de medewerkers, maakt het functioneren van de medewerkers bespreekbaar en toont waardering voor hun ideeën en bijdragen. Zij deelt kennis en ervaring met collega's en deskundigen binnen en buiten de organisatie en vrijwilligers, bijvoorbeeld door het geven van presentaties of het geven van werkbegeleiding. Zij zorgt voor een goede afstemming met deskundigen vanuit andere disciplines, continuïteit van de dienstverlening en ondersteuning bij de werkzaamheden. In voorkomende situaties draagt ze gegevens over het kind over aan relevante extern betrokkenen, bijvoorbeeld - in het kader van vroegschoolse activiteiten of warme overdracht - aan collega's van de basisschool.
Resultaat
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft ondersteuning en begeleiding van kinderen (en ouders) zodanig georganiseerd en gecoördineerd dat de kwaliteit, continuïteit en eenduidigheid van de dienstverlening gewaarborgd is.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
  • gaat secuur en integer om met privacy-gegevens van het kind en zijn ouders/vervangende opvoeders;
  • handelt vanuit de visie en uitgangspunten van de organisatie;
  • raadpleegt tijdig en regelmatig medewerkers en andere deskundigen;
  • deelt proactief haar kennis en ervaringen met medewerkers en/of deskundigen;
  • houdt rekening met de beschikbare capaciteit en middelen;
  • geeft heldere en relevante informatie/ instructies;
  • bewaakt effectief de voortgang van de werkzaamheden;
  • spreekt zo nodig medewerkers aan op functioneren door het geven van constructieve feedback.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Begeleiden, Ethisch en integer handelen