Leidster kinderopvang Carola

Bij het evalueren van de dagindeling krijgt de leidster van de dreumesgroep kritiek van een paar collega’s. Zij is het niet eens met de strekking van de kritiek.
evalueren
evalueren

De dagindeling is een vast agendapunt op het maandelijkse overleg van de leidster van kinderdagverblijf Assepoester. Er wordt dan geëvalueerd of de indeling nog aansluit bij de behoeften van de kinderen en de ouders. Natuurlijk wordt er ook gekeken of de leidsters de indeling ook goed vinden.

Carola heeft afgelopen maand tijdens de ochtend met de dreumesgroep ieder dag een tijd in de grote gemeenschappelijke hal gespeeld. Dit bevalt Carola erg goed en ze vertelt enthousiast tijdens de evaluatie dat ze dit graag wil blijven doen. Carola heeft de indruk dat het voor de dreumesen een leuke onderbreking van de dag is. De kinderen kunnen zich dan lekker uitleven zodat ze daarna goed kunnen slapen.
Nadat Carola dit heeft verteld krijgt zij tot haar verbazing van twee collega’s te horen dat deze het helemaal geen goed plan vinden om hiermee door te gaan. Een van de collega’s merkt op dat de kinderen na het spelen zo moe zijn dat ze niet goed meer eten.
De andere leidster zegt dat de kinderen door het drukke spelen te lang tussen de middag slapen waardoor ouders moeite hebben ze thuis naar bed te krijgen.

Carola is helemaal ontdaan van de kritiek die zij tijdens de evaluatie van haar collega’s krijgt. Carola heeft namelijk zelf helemaal niet gemerkt dat de kinderen te moe zouden zijn. Ze heeft ook van ouders helemaal niet gehoord dat deze de nieuwe dagindeling niet goed vonden. Ze heeft juist veel positieve reacties gehad zoals dat de kinderen zo lekker kunnen bewegen en dat het zo goed is voor hun motoriek om zich in de grote hal te kunnen uitleven.
Carola weet wel dat de twee collega’s die het commentaar hebben, juist op het tijdstip dat zij nu met de dreumesen in de hal speelt, altijd de iets oudere peuters in de hal lieten spelen.
Carola heeft sterk de indruk dat de kritiek meer te maken heeft met de wens van de twee leidsters om zelf op dat moment met hun groepje kinderen van de ruimte gebruik te maken.

Wat zou jij doen in deze situatie?
85 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K1-W8: Evalueert de werkzaamheden

Werkproces
B1-K1-W8: Evalueert de werkzaamheden
Omschrijving
De pedagogisch werker evalueert, periodiek en aan het eind van het uitvoeringstraject, de werkzaamheden/dienstverlening, zowel naar proces als naar resultaat. Ze verzamelt relevante gegevens over de uitvoering en de behaalde resultaten. Ze analyseert deze gegevens en reflecteert op haar werkwijze.
Resultaat
De pedagogisch werker heeft relevante evaluatiegegevens verzameld en heeft gereflecteerd op haar werkwijze. De evaluatie levert input voor verbetering van de werkzaamheden en de dienstverlening.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • kiest passende methode(n) om evaluatiegegevens te verzamelen;
  • verzamelt gegevens actief, doelgericht en met gebruikmaking van de juiste taalvariant;
  • toont interesse, begrip en interculturele sensitiviteit voor de standpunten van anderen;
  • formuleert scherp en kernachtig;
  • vormt een reëel beeld van haar eigen werkwijze;
  • trekt uit gegevens de belangrijkste conclusies;
  • registreert relevante gegevens op de voorgeschreven wijze.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Analyseren, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Onderzoeken