Casus stagiair kinderopvang Rogier

Hoe kan een pedagogisch medewerker in de kinderopvang handelen wanneer een kind niet geholpen wil worden en daardoor de andere kinderen te lang moeten wachten.

Rogier is sinds kort stagiair kinderopvang bij kinderdagverblijf Sneeuwwitje. Hij vind het werken met kinderen in een kinderdagverblijf leuk en ook al is het een hele vrouwenclub, hij voelt zich er best thuis. De kinderen zijn ook gek op hem want Rogier doet toch wel vaak net iets andere spelletjes dan de andere leidsters. Rogier geeft toe dat hij het spelen met de kinderen veel leuker vindt dan de verzorgende taken.

buitenspelen kinderopvang
buitenspelen kinderopvang

Wanneer Rogier met een groepje peuters wil gaan buitenspelen moeten natuurlijk wel alle schoenen en jasjes aan.  De meeste peuters kunnen dit al een beetje zelf en Rogier hoeft maar een klein beetje te helpen met de schoenen en de ritsen en knopen van de jassen. Alle kinderen zijn dan al  snel klaar alleen Farid niet. Die probeert zelf zijn rits van zijn jas dicht te krijgen. Gisteren lukte hem dat zelf en nu wil hij dat dus weer zelf doen. Hij wil niet door Rogier geholpen worden. Rogier ziet dat het helemaal niet gaat en Farid is nu al bijna vijf minuten aan het proberen de rits in elkaar te steken. De andere kinderen willen ook eindelijk wel naar buiten.

Wat zou jij doen in deze situatie?
266 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K1-W6: Ondersteunt bij verzorgende taken

Werkproces
B1-K1-W6: Ondersteunt bij verzorgende taken
Omschrijving
De pedagogisch werker begeleidt kinderen om zelfredzaam te worden op het gebied van persoonlijke verzorging, toiletgang, aan- en uitkleden, hygiëne, gezond gedrag, voeding en handelen bij kleine ongevallen. Ze geeft het kind informatie en/of instructie en stimuleert het kind tot zo zelfstandig mogelijk functioneren. Ze past daarbij verschillende manieren toe om kennis en vaardigheden over te dragen aan het kind/de kinderen. Ze stimuleert het kind de persoonlijke verzorging zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en respecteert daarbij verschillen tussen kinderen. Ze creëert en grijpt kansen om de seksuele ontwikkeling van kinderen bespreekbaar te maken en bewaakt daarbij waarden en normen. Ze past de verzorgende taken aan het kind of de groep aan. Ze signaleert bijzonderheden, bijvoorbeeld symptomen van de meest voorkomende kinderziekten, en informeert collega's, leidinggevende en de ouders/verzorgers over voorvallen en gesignaleerde bijzonderheden. In voorkomende situaties verleent ze eerste hulp bij kleine ongevallen.
Resultaat
Het kind is gestimuleerd tot zelfredzaamheid ten aanzien van zijn persoonlijke verzorging. Bij ziekte en ongevallen is adequaat gehandeld en zijn betrokkenen geïnformeerd.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • gaat discreet om met lichaamscontact tijdens de persoonlijke verzorging;
  • respecteert vertrouwelijkheid;
  • past interactievaardigheden effectief toe: praten en uitleggen, ontwikkelingssstimulering, sensitieve responsiteit en respect voor autonomie effectief toe;
  • houdt zich aan geldende procedures en richtlijnen, waaronder het 'vier-ogen-principe';
  • reageert snel en effectief op signalen van behoefte aan verzorging;
  • handelt snel en effectief in geval van (signalen van) onveiligheid van de kinderen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Ethisch en integer handelen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen, Begeleiden, Omgaan met verandering en aanpassen