Casus onderwijsassistent Jadzia

Jadzia werkt nu ruim een jaar als onderwijsassistent bij Basisschool De Harlekijn. Ze assisteert de leerkrachten in de onderbouw. Op woensdagochtend werkt ze in groep 3. Ze helpt dan met het rekenen. Een enkele keer wordt ze ook wel gevraagd om te helpen in groep 5.

breuken
sommen

Jadzia voet zich bij die taak niet helemaal op haar gemak. Ze is niet naar de PABO gegaan omdat ze slecht in rekenen is.

In de groepen 3 en 4 heeft ze geen enkele moeite met het helpen van de kinderen. Vorige keer toen ze moest helpen in groep 5 had ze daar wel moeite mee.

Ze vond de sommen die de kinderen moeten maken best moeilijk.  Ze wist toen eigenlijk niet goed hoe die sommen gemaakt moesten worden.
Jadzia heeft dat niet aan de leerkracht durven vertellen. Ze heeft nu nog een tijdelijke aanstelling en die loopt over drie maanden af. Ze is bang dat  het niet kunnen helpen van de kinderen in groep 5 van invloed zou kunnen zijn op de verlenging van haar aanstelling.

Vandaag is Jadzia weer aan het helpen in groep 5 bij het maken van sommen. De kinderen moeten in een cirkel aangeven wat de breuk is.  Tjeerd, een van de kinderen die vaak aan Jadzia om uitleg vraagt, wil weten hoe hij dit moet doen.

Jadzia twijfelt of ze het zelf wel goed weet.

Wat zou jij doen in deze situatie?
87 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016
Kwalificatiedossier Onderwijsassistent

P3-K1-W2: Voert lesactiviteiten uit

Werkproces
P3-K1-W2: Voert lesactiviteiten uit
Omschrijving
De onderwijsassistent voert in overleg met de leraar/het lerarenteam lesactiviteiten uit, in bijvoorbeeld de reguliere lessen voor bepaalde vakken, in projecten en/of practica. Zij neemt lesactiviteiten over of voert lesactiviteiten uit tijdens de les van een leraar. Ze geeft de leerlingen/studenten instructie, uitleg en/of toelichting en/of demonstreert een aanpak. Zij gebruikt daarbij onderwijsleermiddelen en let op de veiligheid. Zij begeleidt individuele leerlingen/studenten of (kleine) groepen bij leeractiviteiten volgens de aanwijzingen van de leraar en op basis van het lesprogramma. Zij motiveert, stimuleert en reageert flexibel op veranderingen en neemt daarbij (eenvoudige) pedagogische/didactische beslissingen. In voorkomende situaties reageert zij adequaat op agressie en conflicten.
Resultaat
De onderwijsassistent heeft namens de leraar/het lerarenteam lesactiviteiten uitgevoerd en daarbij de leerlingen/studenten op gepaste wijze begeleid. De kennis heeft ze op een doeltreffende wijze en op het juiste niveau aangeboden.
Gedrag
De onderwijsassistent:
  • neemt, binnen de gestelde kaders, tijdig de nodige eenvoudige pedagogische/didactische beslissingen;
  • geeft leerlingen/studenten duidelijke instructies en aanwijzingen;
  • voert activiteiten in een passend tempo en in een logische volgorde uit;
  • controleert of de uitleg begrepen is;
  • toont voorbeeldgedrag in de omgang met materialen en middelen: zorgvuldig, kostenbewust, milieubewust, veilig en efficiënt;
  • werkt volgens de instructies en aanwijzingen van de leraar/het lerarenteam;
  • bewaakt de veiligheid tijdens de lesactiviteiten.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen