Casus leidster kinderopvang Lakeesha

Een leidster kinderopvang heeft moeite met foutloos Nederlands schrijven, ze maakt veel, taalfouten. Moet zij hulp vragen aan haar leidinggevende, wanneer ze niet zeker weet of ze iets goed heeft geschreven.

Lakeesha is alweer bijna drie jaar in dienst als leidster bij kinderdagverblijf Doornroosje. De omgang met de kinderen gaat haar goed af. Kinderen zijn gek op haar en de ouders zijn uitermate tevreden over de altijd vrolijke en zorgzame Lakeesha. Met de meeste collega’s kan ze ook goed opschieten. Ze heeft wel wat meer moeite met de omgang met Mirna, de leidinggevende. In het laatste functioneringsgesprek is weer naar voren gekomen, dat de Nederlandse taalbeheersing van Lakeesha te wensen overlaat. Mirna heeft haar behoorlijk scherp geconfronteerd met een aantal flinke taalfouten die zij had gemaakt in het overdrachtschriftje van een van de kinderen.

overdrachtschrift
Overdrachtschrift

Sinds een tijd zijn er zwaardere taaleisen voor het werken in de kinderopvang. Leidsters die nog niet het vereiste niveau hebben moeten een cursus volgen om Nederlands op niveau 2F te halen. Lakeesha is ook bezig met die cursus maar heeft al twee keer de taaltoets niet gehaald. Voor Lakeesha is het juist erg belangrijk om geen taalfouten te maken omdat zij een van de leidsters is die met het VVE programma werkt in de peuterplus groep. Voor het werken met de VVE programma’s wil de kinderopvangorganisatie waaronder Doornroosje valt zelfs 3F verplicht stellen.

Mirna heeft tijdens het functioneringsgesprek aangegeven dat binnenkort ook bij Doornroosje alleen leidsters met het vereiste niveau nog op de peuterplus groep mogen werken.
Lakeesha vindt die groep nu juist het leukste onderdeel van haar werk.

Lakeesha heeft net een heel verhaal geschreven in het overdrachtschrift van een van de kinderen. Ze twijfelt eraan of ze een paar woorden goed heeft geschreven. Ze weet ook niet helemaal zeker of ze de boodschap voor de ouders wel duidelijk heeft neergezet.

Mirna komt net langs en vraagt aan Lakeesha hoe het gaat met het schrijven in het overdrachtschrift.

Wat zou jij doen in deze situatie?
49 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk

B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid

Werkproces
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
Omschrijving
De pedagogisch werker werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor dat zij op de hoogte blijft van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op pedagogisch werk. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.
Resultaat
De pedagogisch werker heeft haar persoonlijk ontwikkelplan uitgevoerd waardoor zij haar deskundigheid verder ontwikkeld heeft. Zij is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op pedagogisch werk. Zij heeft haar deskundigheid gedeeld met collega's.
Gedrag
De pedagogisch werker:
  • haalt betekenis uit teksten met hoge informatiedichtheid: zowel mondeling als schriftelijk;
  • draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk over;
  • gebruikt passend taal
  • en woordgebruik;
  • gebruikt feedback om zich verder te ontwikkelen.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Leren, Formuleren en rapporteren