Casus Badria

Kiezen voor het belang van de kinderen of voor het belang van de samenwerking met je collega’s. Ook opruimen hoort tot de taken van een pedagogisch medewerker

Peuterspeelzaal Het Knorretje is een VVE peuterspeelzaal er wordt gewerkt met de methode  Puk & Co.  De peuterspeelzaal wordt druk bezocht door kinderen uit de buurt.  Er is opvang voor 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Ieder ochtend komen er kinderen uit de buurt lekker spelen maar ze doen ook allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten. De drie leidsters hebben daar hun handen vol aan want het is een hele drukke groep.
Badria werk al twee jaar vier ochtenden per week als peuterleidster bij Het Knorretje. Het is voor haar wel vaak tegen de klok in werken want naast het werk in de peuterspeelzaal heeft zij het heel druk met de zorg voor haar huishouden, kinderen en studie pedagogiek
casus badria
Badria is bezig met het begeleiden van twee kinderen met het taal programma en dit vergt meer tijd dan ze had gedacht. Badria maakt zich zorgen of zij met haar tijd wel uit gaat komen. Er is namelijk nog heel veel opruimwerk van de verfactiviteit die ze ook die ochtend hebben gedaan. Meestal zorgen de leidsters dat alles al opgeruimd is als het laatste kind om 12.30 wordt opgehaald. Badria kan dan direct om 12.30 wanneer haar werktijd er formeel opzit naar huis zodat ze op tijd is om nog even eten te maken voor haar eigen kinderen tussen de middag en dan snel naar de bibliotheek waar zij dan aan haar studie gaat werken.

Wat zou jij doen in deze situatie?
71 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K1-W6: Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Werkproces
P2-K1-W6: Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker voorziet in randvoorwaarden om de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen in een opgeruimde, schone, hygiënische en gezonde omgeving te laten verlopen. Ze voert voorkomende werkzaamheden uit zoals afwassen, wassen van textiel, schoonmaken en bereiden van (eenvoudige) maaltijden en/of ze zorgt ervoor dat huishoudelijke taken door de verantwoordelijke beroepsbeoefenaren uitgevoerd kunnen worden.
Resultaat
De begeleiding, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen kan plaatsvinden in een opgeruimde, schone, hygiënische en gezonde omgeving.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
 • werkt veilig en hygiënisch;
 • voert de werkzaamheden vlot en bedreven uit;
 • gebruikt materialen en middelen op een doeltreffende en verantwoorde manier.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen
Kwalificatiedossier Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

P2-K1-W7: Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Werkproces
P2-K1-W7: Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
Omschrijving
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt kinderen specifieke ontwikkelingsgerichte activiteiten aan op basis van een erkende VVE-methodiek, afgestemd op de specifieke individuele (leer- of ontwikkelings)problematiek van het kind. Zij organiseert de activiteiten, voert ze uit (eventueel met behulp van anderen), kiest sport-, spel- en speelmateriaal dat past bij de gewenste ontwikkeling van het kind en begeleidt en stimuleert individuele kinderen of een groep(je) kinderen bij de uitvoering van de activiteiten. Ze begeleidt kinderen eventueel bij het huiswerk. Ze signaleert spontane kansen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en grijpt deze aan. Ze monitort de ontwikkeling van het kind, signaleert en onderzoekt voortgang en/of stagnatie in de ontwikkeling en legt gegevens vast. Indien mogelijk zoekt ze samenwerking met ouders/vervangende opvoeders, stagiaires of vrijwilligers om mee te werken aan de uitvoering van activiteiten. Ze enthousiasmeert hen en werkt met hen samen. In voorkomende situaties stimuleert en adviseert ze ouders/vervangende opvoeders met betrekking tot het versterken van de leeromgeving thuis.
Resultaat
De kinderen zijn in hun (specifieke) ontwikkeling gestimuleerd door het uitvoeren van activiteiten op basis van een erkende VVE-methodiek.
Gedrag
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
 • motiveert de kinderen om hun best te doen, uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken;
 • past effectieve interventies toe gericht op de ontwikkeling van het kind;
 • kiest passende leer
 • en ontwikkelingsmaterialen;
 • bewaakt de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig;
 • onderzoekt belemmeringen in de voortgang van de ontwikkeling van een kind;
 • stelt reëele, haalbare (tussen) doelen;
 • houdt effectief rekening met onvoorziene omstandigheden;
 • legt accuraat relevante gegevens vast;
 • past interactievaardigheden effectief toe: sensitieve responsiteit,respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Plannen en organiseren, Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren, Materialen en middelen inzetten