Medewerker dagbesteding Vivian

Een oudere vrouw met weinig sociale contacten wordt wellicht gedwongen om haar auto en sieraden aan haar dochter te geven.

Mevrouw Van Dijk is 71 jaar en geestelijk in goede gezondheid. Ze woont zelfstandig in een mooi appartement waarheen zij verhuisd is nadat de kinderen de deur uit waren. Mevrouw van Dijk is lange tijd geleden gescheiden en met haar ex-man heeft ze geen contact. Mevrouw van Dijk komt nu al weer zo’n twee jaar, drie ochtenden per week naar het dagactiviteitencentrum. Ze is hier op advies van haar huisarts vrijwilligerswerk gaan doen. Zij had na haar pensionering weinig sociale contacten en wilde graag wat onder de mensen blijven komen.

Vivian, medewerkster van het dagactiviteitencentrum, heeft een goede steun aan mevrouw van Dijk. Ze weet dat het voor mevrouw de belangrijkste momenten van de week zijn. Door alle gesprekjes die zij in de loop van de tijd met mevrouw heeft gehad weet zij dat er weinig andere contacten zijn. Regelmatig heeft zij het met mevrouw over haar twee kinderen die ze zelden ziet omdat ze in een andere stad wonen en die het allebei druk hebben met hun eigen gezin.

Het is Vivian opgevallen dat mevrouw van Dijk de laatste maand stil en soms wat somber is. Vorige week heeft zij een tijdje met mevrouw zitten praten over de zorgen die zich maakt over haar dochter die net gescheiden is en moeite heeft om rond te komen met drie opgroeiende pubers. Ze vertelde toen dat haar dochter nu regelmatig even bij haar langs komt maar dat dit vooral is om haar auto te lenen. Mevrouw van Dijk is vandaag met de taxi naar het dagactiviteitencentrum gekomen omdat haar dochter haar auto nog niet terug had gebracht.

ouderenmishandeling
ouderenmishandeling

Wanneer Vivian na afloop van de activiteiten nog wat napraat met mevrouw van Dijk ziet ze dat mevrouw van Dijk haar gouden horloge niet meer om heeft. Vivian informeert of het horloge soms stuk is. Mevrouw van Dijk zegt dat ze het aan haar dochter heeft gegeven want die wilde het zo graag hebben.

Ondertussen zit ze zenuwachtig wat aan haar ring te draaien. Vivian zegt, eigenlijk meer als grapje maar je ring geef je toch zeker niet weg. Mevrouw van Dijk zegt echter met bedrukte stem dat haar dochter die ook graag wil hebben. Vivian schrikt hier wel van wat ze krijgt sterk de indruk dat er meer aan de hand is.

Vivian vraagt zich af wat er nu verstandig is om te ondernemen?

Wat zou jij doen in deze situatie?
142 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K1-W1: Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

Werkproces
B1-K1-W1: Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.
Resultaat
De beroepskracht maatschappelijke zorg heeft de ondersteuningsvraag geïnventariseerd door op een actieve en betrokken manier te luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en/of naastbetrokkenen, te observeren en door diverse bronnen te raadplegen. Relevante informatie is bekend bij het (multidisciplinair) team.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
 • toont belangstelling voor en betrokkenheid bij de cliënt en naastbetrokkenen;
 • vraagt gericht door bij de cliënt en naastbetrokkenen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, mogelijkheden, beperkingen, ondersteuningsvragen, wensen en verwachtingen van de cliënt en naastbetrokkenen;
 • verzamelt actief vanuit diverse bronnen, relevante informatie over de cliënt
 • bepaalt zorgvuldig de relevantie van gegevens.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken, Analyseren
Kwalificatiedossier Begeleider specifieke doelgroepen

P2-K1-W2: Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten

Werkproces
P2-K1-W2: Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
Omschrijving
De begeleider specifieke doelgroepen bereidt activiteiten voor door te zorgen dat materialen en middelen aanwezig zijn en informeert de cliënten over de activiteit. De activiteiten kunnen variëren afhankelijk van de behoeften en wensen van de cliënt zoals een maaltijd (voor)bereiden, muziek maken of sporten. Ze betrekt zoveel mogelijk de naastbetrokkenen bij de (dagelijkse) activiteiten. Bij aanvang van een activiteit geeft ze indien nodig uitleg of instructie over de activiteit aan de cliënten en laat onder andere voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven zien. Ze demonstreert zo nodig het gebruik van materialen en middelen. Tijdens de activiteit bewaakt ze de voortgang en motiveert de cliënt(en) om de gestelde doelen te behalen en zich te houden aan afgesproken regels. Ze blijft steeds controleren of de activiteit blijft aansluiten bij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt(en). Ze schakelt flexibel en continu tussen de individuele cliënt en de groep cliënten. Ze observeert en dealt met de groepsdynamiek en het gedrag van de cliënten. Ze bevordert een goed groepsklimaat. Ze ziet toe dat de cliënten prettig met elkaar omgaan tijdens de activiteit. Is dit niet het geval dan bespreekt ze dit in de groep.
Resultaat
De cliënt is gestimuleerd om zijn begeleidingsdoelen te realiseren. Cliënten hebben in een groep waarin ze veilig zijn en prettig met elkaar omgaan, (dagelijkse) activiteiten uitgevoerd.
Gedrag
De begeleider specifieke doelgroepen:
 • bereidt de activiteiten ruim op tijd voor;
 • schat de benodigde tijd voor de activiteiten realistisch in;
 • kiest de juiste materialen en middelen voor de activiteiten die zij organiseert;
 • gaat zorgvuldig en netjes met de materialen en middelen om;
 • schept zorgvuldig kansen en mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen;
 • geeft opbouwende feedback om cliënten met enthousiasme en een positieve instelling activiteiten aan te laten pakken;
 • stemt haar communicatie, gedrag en begeleidingsvormen af op de cliënt(en);
 • maakt haar aanpak van de dagelijkse activiteiten tijdig bespreekbaar.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren, Presenteren