Casus Mehmet

Een begeleider in de gehandicaptenzorg ziet dat een collega de tillift niet gebruikt. Deze collega vindt het gebruik van de tillift te omslachtig.

De  Verrekijker is een groepswoning waar zes bewoners met een meervoudige handicap verblijven. De Verrekijker beschikt over veel voorzieningen om het de bewoners comfortabel te maken. De tillift om cliënten te verplaatsen is een van die onmisbare voorzieningen. Mehmet maakt dan ook veel gebruik van de lift om de bewoners in en uit hun rolstoel te helpen. Door de banden op een goed manier te bevestigen en de lift rustig te bedienen kunnen bewoners zonder veel schokken in en uit hun stoel worden geholpen.
Karel, een collega van Mehmet, vindt het gebruik van de lift bij een aantal cliënten omslachtig want hij kan die cliënten ook makkelijk zelf in en uit de stoel tillen. Mehmet heeft vorige week nog een gesprek met Karel hierover gehad. Mehmet  heeft tijdens dat gesprek zijn bezorgdheid geuit over het welzijn van de bewoners want zonder de lift kan een cliënt best hard in een stoel terecht komen. Hij heeft aangegeven dat Karel ook zorg aan zijn eigen welzijn moet besteden want het niet gebruiken van de tillift kan makkelijk rugklachten veroorzaken. Mehmet heeft Karel ook verteld dat het instellingsbeleid het gebruik van de tillift voorschrijft.

tillift
tillift

Karel kan wel begrip op brengen voor de standpunten en belooft in het vervolg de tillift te zullen gebruiken.
Vandaag ziet Mehmet echter dat Karel wederom een cliënt zonder tillift in de rolstoel helpt.
Natuurlijk spreekt Mehmet wanneer het rustig is Karel hierop aan. Karel haalt echter zijn schouders op en zegt dat hij het makkelijk vindt om de bewoner zelf te tillen.

Wat zou jij doen in deze situatie?
95 votes
KEUZE!

Kwalificaties MBO 2016

Kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

B1-K2-W2: Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Werkproces
B1-K2-W2: Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Omschrijving
De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de beroepstaken en werkzaamheden. Dat doet zij o.a. door te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen en door haar kennis van het vakgebied in te zetten bij verbetertrajecten. Zij let op de kwaliteit van haar werkzaamheden. Zij signaleert en meldt knelpunten. Zij draagt er aan bij dat collega's en naastbetrokkenen zich aan de voorgeschreven protocollen rondom kwaliteitsverbetering houden.
Resultaat
De beroepskracht maatschappelijke zorg heeft vanuit haar eigen deskundigheid een bijdrage geleverd aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.
Gedrag
De beroepskracht maatschappelijke zorg:
  • is nauwkeurig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en wettelijke richtlijnen;
  • zet functioneel de eigen expertise in voor het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden;
  • geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon;
  • motiveert anderen consequent om zich aan de voorgeschreven protocollen rondom kwaliteitsverbetering te houden;
  • brengt tijdig knelpunten naar voren;
  • brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht;
  • bespreekt tijdig eigen arbeidsomstandigheden, arbeidsrisico's en arbeidsvoorwaarden om de kwaliteit van arbeid te verbeteren.
Competenties
De onderliggende competenties zijn: Instructies en procedures opvolgen, Overtuigen en beïnvloeden, Kwaliteit leveren